Γλώσσα:

1492220455810
1492220456914
1492220456337

3071

*Gorgino

Πούρο/Cigar-1
Καφέ/Brown-2
Μπλε/Blue-3

No 19-25