Γλώσσα:

G1005-1
G1005-4

G1005

*Gorgino

Λευκό•Κόκκινο/White•Red-1
Λευκό•Μπλέ/White•Blue-4

No 19-25