Γλώσσα:

G1042-1
G1042-3

G1042

*Gorgino

Πούρο/Cigan-1
Μπλέ/Blue-3

No 19-27