Γλώσσα:

G1044-1
G1044-3

G1044

*Gorgino

Λευκό/White-1
Μπλέ/Blue-3

No 19-27