Γλώσσα:

G1057-2
G1057-3

G1057

*Gorgino

Μπλέ/Blue-1
Λευκό/White-3

No 19-25