Γλώσσα:

G1059-1
G1059-2

G1059

*Gorgino

Πούρο/Cigar-1
Μπλέ/Blue-2

καστόρι

No 19-25