Γλώσσα:

149238223414
1492382235355
1492382234459
1492382235982

2204

*Gorgino

Νude-1
Ασημί/Silver-2
Μέντα/Mint-3
Μήλο/Apple-4

No 19-25