Γλώσσα:

G2005-1
G2005-2

G2005

*Gorgino

Λευκό-Μήλο/White-Apple-1
Λευκό-Χρυσό/White-Gold-2

No 19-25