Γλώσσα:

G5002-2
G5002-3

G5002

*Gorgino

Μπλε/Blue-2
Λευκό/White-3

No 17-18-19