Γλώσσα:

Μ105 1
Μ105 2

M105

*Gorgino

Μπλε/Βlue -1
Λευκό-Μπλε/White-Βlue -2

No 17-18-19