Γλώσσα:

G4003-1
G4003-2
G4003-39

G4003

*Gorgino

Λευκό/White-1
Χρυσό/Gold-2
Χάλκινο-3

No 17-18-19