Γλώσσα:

G4004-1
G4004-2
G4004-3

G4004

*Gorgino

Λευκό/White-1
Χάλκινο-2
Χρυσό/Gold-3

No 17-18-19