Γλώσσα:

3130 1
3130 2

3130

*Χρώμα

Μπλέ/Blue -1
Λευκό/White -2

No 19-25