Γλώσσα:

Α10 1
Α10 2

A10

*Χρώμα

Μπλέ/Blue -1
Ελεφάντ/Elephant -2

No 19-27