Γλώσσα:

2274-1
2274-2

2274

*Χρώμα

Πλατίνα-1
Of White-2

No 19-27

κλίντερ