Γλώσσα:

2330-1 ΛΕΥΚΟ ΣΟΜΟΝ
2330-2 ΛΕΥΚΟ
2330-3 ΧΡΥΣΟ

2330

*Χρώμα

Λευκό • Σομόν/White • Saumon -1
Λευκό/White -2
Χρυσό/Gold -3

.

Νο 19-25