Γλώσσα:

2335-1 ΣΟΜΟΝ
2335-2 ΛΕΥΚΟ

2335

*Χρώμα

Σομόν/Saumon -1
Λευκό/White -2

.

Νο 19-27