Γλώσσα:

Κ181-1
Κ181-2

K181

*Χρώμα

Μήλο/Apple-1
Μόκα/Μoca-2

No 19-25