Γλώσσα:

Κ179-2
Κ179-3
*Χρώμα

Εκρού/Ecru-2
Μήλο/Apple-3

No 19-25

K200-1
*Χρώμα

Εκρού-Μήλο/Ecru-Apple-1

No 19-25


K204-1
K204-2
*Χρώμα

Ασημί/Silver-1
Χρυσό/Gold-2
Μπρονζέ/Bronze -3

No 19-25


K206-1
K206-2
*Χρώμα

Εκρού-Σοκολά/Ecru-Chocolate-1
Λευκό-Ρόζ/White-Pink-2

No 19-25


K207-1
K207-2
*Χρώμα

Εκρού-Μήλο/Ecru-Apple-1
Λευκό-Μήλο/White-Apple-2

No 19-25


Κ208-1 ΕΚΡΟΥ ΜΗΛΟ
Κ208-2 ΛΕΥΚΟ
*Χρώμα

Εκρού-Μήλο/Ecru-Apple-1
Λευκό/White-2
Χαλκός/Copper -3

No 19-25


NEO
Κ209-1 ΕΚΡΟΥ ΜΗΛΟ
Κ209-2 ΕΚΡΟΥ ΧΡΥΣΟ
*Χρώμα

Εκρού-Μήλο/Ecru-Apple-1
Εκρού • Χρυσό/Ecru • Gold -2

No 19-25


NEO
Κ213-1 ΕΚΡΟΥ ΧΡΥΣΟ
Κ213-2 ΛΕΥΚΟ ΑΣΗΜΙ
*Χρώμα

Εκρού • Χρυσό/Ecru • Gold -1
Λευκό • Ασημί/White • Silver -2

No 19-25


NEO
Κ216-1 ΕΚΡΟΥ
*Χρώμα

Εκρού/Ecru-1

No 19-25


NEO
Κ217-1 ΕΚΡΟΥ ΜΗΛΟ
Κ217-2 ΧΡΥΣΟ ΕΚΡΟΥ
*Χρώμα

Εκρού-Μήλο/Ecru-Apple-1
Χρυσό • Εκρού/Gold • Ecru -2
Ασημί • Λευκό/Silver • White -3

No 19-25


NEO
Κ218-1 ΑΣΗΜΙ
Κ218-2 ΜΗΛΟ
*Χρώμα

Aσημί/Silver -1
Μήλο/Apple -2
Χρυσό/Gold -3

No 19-25


NEO
Κ219-1 ΕΚΡΟΥ
Κ219-2 ΛΕΥΚΟ
*Χρώμα

Εκρού/Ecru -1
Λευκό/White -2

No 19-25


Σελίδα: Σελίδα 1 από 2